Informace o nás

Tento projekt je zaměřen na pomoc všem,kteří hledají vlastní cestu a hledají radu a psychickou podporu,tak jako se jí dostalo v životě mě když jsem ji potřebovala.Proto jsem se rozhodla toho co se mi dostalo nabídnout dál.

 

Naši uživatelé

Tento projekt může pomoci každému,pro koho je důležité změnit svůj život k lepšímu,najít optimální cestu a zlepšit své zdraví a duševní pohodu.Zbavit se starých zátěží a bloků,které způsobují zdravotní problémy získat nový elán a energii do života a pocit naplnění.

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

Historie projektu

Ráda bych se v krátkosti zmínila proč jsem se rozhodla realizovat tento projekt a jak jsem k němu dospěla.Od doby kam má paměť sahá jsem doma slý-chávala,že na vše co řekneme a uděláme přichází odezva někdy ihned v podobě odměny nebo trestu někdy opožděně ve formě určující naši další cestu,ale

atˇuž  ta cesta je jedna bolestivá zkušenost za druhou nebo je slunná a hladká vždy je třeba brát v úvahu co uvidím,když se ohlédnu za sebe.Komu jsem pomohla aniž bych za to cokoli očekávala,kdy jsem se někoho zastala i s možností následných nepříjemností.Samozřejmě se to týká i opačné stránky,kdy jsem s pomocí příliš dlouho vyčkávala nebo jsem nevhodným chováním někomu ublížila.Protože tyto zkušenosti se vždycky dají využít k tomu,abychom,když nastane

obdobná situace, změnili vlastní postoj a náhled a tím i jednání ,rozhodla jsem se na na základě vlatních zkušeností pomáhat těm,kteří o to mají zájem.Ráda bych poděkovala všem svým přátelů,kteří mě podporují v mém záměru,rodičům a blízkým a hlavně svým kritiků a odpůrcům,kteří mi ukazují co zlepšit.Během života jsem prodělala několik chronických onemocnění,které přes odborné lékařské zásahy přetrvávali,tím,že nebyla odstraněna příčina,přesto  jsem postupem času kombinovanou terapií jsem je dokázala odstranit a pomoci i dalším lidem i zvířatům.

 

 

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.